Blogg

För många hotell så är inte problemet att få fler bokningar via OTA-kanalerna, men snarare att få fler bokningar via sin egen hemsida

Varje hotell går igenom toppar och dalar när det kommer till efterfrågan. Smarta hotelloperatörer hanterar dessa svängningar genom att förbereda sig i god tid, och jobbar tillsammans med data för att se hur konkurrenterna hanterar dessa svängningar. Denna kunskap kommer att hjälpa dem att följa med behov och efterfrågan snabbt och smidigt.

Men långt ifrån alla hotellchefer har den kunskap som krävs om ”revenue management”, eller intäktshantering, som krävs för att göra detta på ett optimalt sätt. De är måttligt duktiga på hela flödet, från att checka in gäster, sätta priserna för nästkommande vecka och ser till att rummen är rena. Det blir en konstant mager mängd resurser som läggs på varje punkt, både fysiskt och mentalt.

I en tid av ekonomisk osäkerhet, som hotelloperatör är det viktigt att allokera tid till att implementera en plan för att öka hotellets vinstmarginal genom att på ett effektivt sätt hantera försäljningskostnaden och distributionskanalerna. Med andra ord, den mängd provision som betalas för bokningar och vilka bokningskanaler ni säljer via.

“Deal mentality”

Som konsument är det ovanligt att inte leta efter bästa möjliga deal, dvs. lägst möjliga pris. Med kraften hos internet vid våra fingertoppar finns det en ständig känsla av att om jag söker nog länge borde jag kunna hitta ett ännu bättre pris.

Denna ”deal mentality” är en möjlighet för hotelloperatörer att utveckla en direkt relation till kunderna, och på så sätt kapa bort mellanhänderna – som för det mesta är OTA:s (Online Travel agents).

Tanken är att optimera distributionskanalerna på ett sådant sätt att bokningar kostar dig så lite som möjligt och ger dig största möjliga intäkt/vinstmarginal.

Din egen hemsida är det ideala verktyget för denna möjlighet. Den borde ge dig minsta möjliga kostnad för kundförvärv eftersom du har en direkt interaktion med kunden, vilket ger dig en möjlighet att fostra ett längre förhållande och på så sätt reducera kostnaden för försäljningen, i och med avsaknaden av provision till OTA:s.

Volymen av bokningar som drivs till hotellen genom OTA:s är signifikant i storlek och värde för hotelloperatörerna, en strategi som måste hanteras varsamt så att ni inte blir för beroende av OTA:s som huvudsaklig källa till bokningar och intäkt.

Som oberoende hotelloperatör finns det inget sätt att matcha OTA:s när det kommer till deras möjligheter till distribution och varumärkeskännedom bland era potentiella kunder. Därför ser de flesta hotellen dessa som ett nödvändigt ont, och provisionen är något som måste betalas för att dra in tillräckligt med kunder för att företaget ska vara lönsamt.

Icke desto mindre, förmedlare och mellanhänder som OTA:s agerar som en länk i kedjan av distribution mellan hotellen och deras kunder. De ger kunder en möjlighet att undersöka alternativen, och ger exponering hos kunder som de inte annars hade kunnat nå och kan därför leda till mer affärer under en period då beläggningen är låg.

Effektiv närvaro online

I dagens marknadsplats för resor så är det inte en orimlig tanke att försöka hitta en balans mellan att få dina direktbokningar att öka i mängd samtidigt som att hantera OTA-kanalerna. Med en så stor mängd resor och hotellboende som bokas researchas och bokas online, er anläggning måste ha en effektiv onlinenärvaro så att det är möjligt att hitta er, och ha en bokningsmotor på hemsidan så att det är möjligt att omedelbart göra bokningen om kunden så önskar.

Nu är en bra tid för hotelloperatörerna att få deras kanaler att arbeta hårdare, att ta en mer proaktiv ställning till direktbokningar, och börja nöta på de affärer som kommer via OTA:s och börja bygga en relation med dina kunder.

Den klassiska vägen till en bokning tenderar att vara en blandning mellan OTA-siterna och hotellens egna hemsidor. Potentiella bokare börjar ofta med en OTA site för att göra den första undersökningen kring alternativen, och kunna ta fram en kort lista med möjliga hotell att bo på, som passar deras kriterier.

Men upplevelsen kan gå snett när kunden känner sig frustrerad av hotellets hemsida, känner sig besvikna av möjligheten, exempelvis avsaknaden av möjligheten att jämföra alternativen. Det kan även vara en bokningsprocess som inte är användarvänlig, förvirrande listor, rumstyper, policys, etc.

En användarupplevelse som inte är tillfredsställande leder till frustration och i det läget kommer den potentiella direktbokaren att återvända till OTA-sidan för att genomföra sin bokning där.

Den integrerade bokningsmotorn direkt på hotellets hemsida ger möjligheten att genomföra bokningen direkt på hotellets hemsida, utan att behöva betala provision, samt ger hotellet tillgång till alla uppgifterna om gästen som denne matar in.

Oberoende hotelloperatörer har börjat bli mer proaktiva i att ta fram en egen strategi för direktbokningar, med en kombination av marknadsföringsaktiviteter samt utnyttjande av mjukvara för hanteringen av bokningar.

Varje minskning av provision som betalas till OTA:s kommer att påverka den sista raden, varje krona sparad är vinst. Dessutom är ofta bokningsvärdet större på en direktbokning jämfört med en OTA bokning, eftersom kundprofilen för de som gör direktbokningar är ofta mindre priskänsliga, och du får en möjlighet att bygga en längre relation, med flera återkommande besök som följd.

Fördelarna med att ha en strategi för direktbokningar

Här följer en lista med vad vi här på Happybooking anser är de stora fördelarna med att ha en strategi för direktbokningar online:

 1. Du får direktbokningar som du inte behöver betala någon provision på. Ett lyft på intäkter och vinstmarginalerna, och du blir mindre beroende av OTA-kanalerna
 2. Genom att integrera era produktsidor med bokningsmotorn så innebär det att potentiella kunder kommer mer sannolikt att stanna kvar på sidan, vilket leder till bättre konverteringsgrad
 3. En direktbokning erbjuder en långt lägre CAC, Customer Acquisition Cost, eller kundförvävskostnad. OTA:s tar i genomsnitt mellan 15% och 20% i provision
 4. Genom att ha kontroll över bokningssystemet har du en enkel möjlighet att erbjuda uppgraderingar, och sk. upselling leder till större intäkt per bokning
 5. Online bokningssystem spar dig och er personal tid genom att ersätta manuella processer
 6. Ni kan hantera era egna avbokningspolicys och beläggningsgraden på hotellet
 7. Som hotelloperatör är du i större kontroll över relationen med gästen utan att behöva gå genom tredje part för att ta kontakt
 8. En operatör kan spara mycket tid genom att automatisera administrativa uppgifter relaterade till direktbokningar och kan istället lägga tid på att förbättra gästens upplevelse
 9. En integrerad online-bokningsmotor ger dig möjligheten att kontrollera bokningar och tillgänglighet på ett enkelt sätt
 10. Direktbokningar hjälper er att bygga och hantera hotellets varumärke allt eftersom ni interagerar och kommunicerar med gästen, både under tiden som de är hos er samt efteråt
 11. Det hjälper att bygga kundlojalitet allt eftersom ni lär känna gästen
 12. Ni vet alltid läget på affärsverksamheten, intäkts- och rumshantering finns inbyggt i systemet
 13. En online-bokningsmotor länkad till er hemsida tillhandahåller data som ni kan analysera och bygga större insikt kring ert kundsegment
 14. Ni kan erbjuda en genomgående konsistent kundupplevelse genom att ha ert eget varumärke på bokningssidan som matchar hur er egen sida ser ut
 15. Med ett bokningssystem som Happybooking kan man hantera bokningar, intäkter, och receptionsuppgifter i ett och samma system
 16. En responsiv bokningsmotor tillhandahåller en väl fungerande bokningsupplevelse till era gäster oberoende av enhet som de besöker sidan på
 17. Erbjuder flerspråkigt material och valutor genom bokningsprocessen
 18. Rapporter som hjälper er att analysera verksamheten genom ett flertal rapportmoduler
 19. Med Happybooking kan du integrera med tredjepartssystem och kanalhanterare (Channel managers)
 20. Ni kan skapa och hantera rabatterade erbjudanden och paket i ett och samma system
 21. Happybooking kan dessutom integrera ett automatiskt betalsystem för att minska den manuella hanteringen av betalningar med ökad säkerhet som följd

Slutligen

När Happybooking utvecklades så lades det ner mycket tid och resurser på att se till att systemet är så säkert som möjligt. Vi tar kontinuerliga backuper på allt som sparas på våra servrar, och IT-säkerhet är fortsatt en av våra högsta prioriteringar.

Happybooking har alltid fokuserat på att ta fram ett användarvänligt bokningssystem, baserat i molnet, som kan hjälpa hotell-/fastighetsägare, operatörer, m.m. att förbättra deras intäktspotential genom fler direkta bokningar. Detta leder till mindre kostnad i provision, mindre tid som läggs i onödan på administration. Så skapa gärna ett demokonto och ta dig en titt hur systemet fungerar här.

Happybooking är först och främst ett bokningssystem, eller som det heter på engelska, Property Management System (PMS). Det innebär att vi hjälper dig att automatisera tidskrävande uppgifter för att ge dig mer tid att fokusera på gästen. I snitt så spar våra kunder upp till 10h i veckan – tänk vad ni hade kunnat göra med den tiden!

Vår gästbloggare är John Kennedy. John är en hotellkonsult med fokus på att förbättra hotellens vinst genom marknadsföring, intäktshantering och effektivisering av den operativa verksamheten.

Image source: www.pixabay.com

 


Intresserad av vad vi gör? Skriv din e-postadress nedan så hör vi av oss!

Ett urval av våra kunder

 • Untitled -2
 • Angel Inn Midhurst
 • Gasthaus _pyorealogo

Kontakta oss för att boka personlig genomgång